Guangdong Xinzhihui PackagingTechnology Co., Ltd. anna.sales@xh-pack.cn Telefon: +86 18122866001

BILJEŠKA

Kako izbjeći štetu na robi zbog problema sa navijanjem filma u logistici

Iz proizvodnje, pakiranja, logistike i postupaka sa robama, mi ulažemo više energije u proizvode i njihovu ambalažu. Stoga smo manje pažnje posvetili transportnim, logističkim i ambalažnim vezama, a tu smo odgovornost gotovo prenijeli na ugovornu logističku kompaniju. Međutim, prema relevantnim statistikama, zbog nepravilnog pakiranja, udio robe oštećene u logističkim i transportnim vezama iznosi čak 4%, a veliki dio robe se odbacuje. U prijevozu tereta, bilo da se radi o brodskom ili kopnenom, udio prijevoza paleta je vrlo visok. Danas razgovaramo o tome kako izbjeći oštećenje prevezene robe zbog pogrešnog omota na foliji na paleti. Stoga je osiguravanje stabilnosti tokom transporta ključno, a najbolja stabilnost paleta znači manje štete na teretu, manje nesreća i najniže troškove logistike.

Prije svega, pravilno upotrijebite stretch foliju

Uobičajena metoda stabilizacije palete u logistici je omotanje palete rastezljivim filmom kako bi se osiguralo da umotana roba ostane uspravna na paleti. Tijekom procesa transporta, brzina transportnog alata utjecati će na zamah omotanog predmeta na paleti. Na primjer, u procesu kopnenog transporta, kada se transportno vozilo ubrzava i usporava, posebno kada se zaustavi u nuždi, iznenada će proizvesti trenutni impuls. U ovom trenutku paleta će imati značajnu težinu, do 50% težine tereta. % Ako je kvaliteta odabrane streč folije pogrešna ili je vrsta streč folije pogrešna, to će utjecati na stabilnost robe na paleti, a veća vjerojatnost će uzrokovati prevrtanje palete i oštećenje robe.
Općenito, stretch folija podijeljena je na ručnu stretch foliju, stretch foliju pred istezanje i mašinsku stretch foliju. Svojstva istezanja različitih streč folija i ciljanih omotača vrlo su različita. Stoga je odabir odgovarajuće visokokvalitetne stretch folije garancija sigurnosti transporta.

Drugo, ispravan izbor opreme za namotavanje istezanja

Odabir ispravnog rastezljivog filma mora imati ispravnu mašinu za pakiranje koja mu odgovara, a prije nego što mašina počne, profesionalni tehničari moraju postaviti parametre istezanja mašine. Iako je proizvođač mašine upoznat s opremom, zbog razlike u scenarijima primjene rastezljivog filma, proizvođač opreme koristi standardni postupak kada oprema napusti tvornicu, odnosno kada se ambalaža zamota, rastezljivi film se ne istežu se istovremeno. Stoga tehničko osoblje može postaviti karakteristike odgovarajuće za određene zahtjeve pakiranja putem karakteristika pakiranja i ladice.

Na kraju, upotrijebite ispravan namotaj

Još jedno vrlo važno razmatranje je da teretni priključak mora biti osiguran na paleti. Stoga, kada je omotni film završen zamotavanjem robe, potrebno je ručno uviti rastezljivi film prema gore kako bi se formirao filmski konop, koji se zatim namotava na podlogu palete. Na taj način možete osigurati da roba uvijek stoji uspravno na paleti. Budući da je filmsko uže potrebno za navijanje i fiksiranje robe i palete, mašina za pakovanje ne može efikasno da se nosi s njom. U procesu pakiranja potrebno je ručno sudjelovanje, ali ova veza je neophodna.

Kao inteligentni sistem za simulaciju tankog filma, Membrana može optimizirati formulu filma u sistemu u skladu s različitim tehničkim zahtjevima rastezljivog filma i kvantificirati performanse svakog indeksa filma. Omogućava vam postizanje najboljeg pakiranja paleta kako biste izbjegli prevrtanje paleta i oštećenje tereta tokom transporta.